Směrnice a rovnice přímky 8x+y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[1; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -8x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -8t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -8

Směrový úhel přímky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutí: x0 = 1.25

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2403

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+47.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 2) ;   |OB| = 2.2361
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad