Směrnice a rovnice přímky 6x+y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 1.6667

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.644

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x-6y+41.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad