Směrnice a rovnice přímky 4x+y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[1; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -4t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4

Směrový úhel přímky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 2.5

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4254

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-4y+31.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (1; 6) ;   |OB| = 6.0828
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad