Směrnice a rovnice přímky 9x+10y=100


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.9x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+10y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.9

Směrový úhel přímky: φ = -41°59'14″ = -0.7328 rad

X-posunutí: x0 = 11.1111

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.4329

Délka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (10; -9)

Normálový vektor: n = (9; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-9y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 10
Úhel ∠ AOB = 84°17'22″ = 1.4711 rad