Směrnice a rovnice přímky 2x+10y=100


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+10y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 50

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.8058

Délka úsečky AB: |AB| = 10.198

Vektor: AB = (10; -2)

Normálový vektor: n = (2; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 9]

Rovnica osi úsečky: 10x-2y-32 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad