Směrnice a rovnice přímky x+y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[2; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+10

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.0711

Délka úsečky AB: |AB| = 2.8284

Vektor: AB = (2; -2)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [1; 9]

Rovnica osi úsečky: 2x-2y+16 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (2; 8) ;   |OB| = 8.2462
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad