Směrnice a rovnice přímky 2x-y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2x+2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2

Směrový úhel přímky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.8944

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+2y-6.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad