Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[2; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x+2

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = 3t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = -1.3333

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.1094

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [1; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-12.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (2; 5) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 10
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad