Směrnice a rovnice přímky x-4y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -8

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9403

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-10.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad