Směrnice a rovnice přímky 2x+y=3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+3

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -2t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 1.5

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.3416

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x-2y+3.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalární součin OA .OB = 3
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad