Směrnice a rovnice přímky 7x-y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[1; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 7x+3

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 7

Směrový úhel přímky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutí: x0 = -0.4286

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4243

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-46 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 10) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad