Směrnice a rovnice přímky -y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[1; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3

Normálový tvar rovnice přímky: -y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0

Směrový úhel přímky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutí: x0 = N/A

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3

Délka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 3) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 9
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad