Směrnice a rovnice přímky x-10y=-30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1x+3

Normálový tvar rovnice přímky: x-10y+30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1

Směrový úhel přímky: φ = 5°42'38″ = 0.0997 rad

X-posunutí: x0 = -30

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.9851

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; 1)

Normálový vektor: n = (1; -10)

střed úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+y-53.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad