Směrnice a rovnice přímky 7x-3y=-9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.3333x+3

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-3y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.3333

Směrový úhel přímky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutí: x0 = -1.2857

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.1818

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-50 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad