Směrnice a rovnice přímky x-3y=-9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+3

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -9

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.846

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-8 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad