Směrnice a rovnice přímky x+10y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x+10y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1

Směrový úhel přímky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutí: x0 = 40

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9801

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-46.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad