Směrnice a rovnice přímky x+4y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.25x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x+4y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.25

Směrový úhel přímky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutí: x0 = 16

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.8806

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

střed úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-4.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad