Směrnice a rovnice přímky x-5y=-20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x-5y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2

Směrový úhel přímky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutí: x0 = -20

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9223

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-17 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad