Směrnice a rovnice přímky x-7y=-28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1429x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x-7y+28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1429

Směrový úhel přímky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutí: x0 = -28

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9598

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-29 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 54°27'44″ = 0.9505 rad