Směrnice a rovnice přímky x-8y=-32


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[0; 4] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.125x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x-8y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.125

Směrový úhel přímky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutí: x0 = -32

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9691

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

střed úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad