Směrnice a rovnice přímky 4x+y=5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4x+5

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -4t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4

Směrový úhel přímky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 1.25

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2127

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-4y+11.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalární součin OA .OB = 5
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad