Směrnice a rovnice přímky x-4y=-20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -20

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.8507

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-13.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad