Směrnice a rovnice přímky x-8y=-40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.125x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x-8y+40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.125

Směrový úhel přímky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutí: x0 = -40

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9614

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

střed úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-37.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad