Směrnice a rovnice přímky x+9y=45


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1111x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x+9y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1111

Směrový úhel přímky: φ = -6°20'25″ = -0.1107 rad

X-posunutí: x0 = 45

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9694

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; -1)

Normálový vektor: n = (1; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-y-36 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 66°2'15″ = 1.1526 rad