Směrnice a rovnice přímky -y=-6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[1; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6

Normálový tvar rovnice přímky: -y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0

Směrový úhel přímky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutí: x0 = N/A

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6

Délka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 6) ;   |OB| = 6.0828
Skalární součin OA .OB = 36
Úhel ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad