Směrnice a rovnice přímky 4x+3y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.3333x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+3y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.3333

Směrový úhel přímky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 4.5

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.6

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+11.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad