Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=-30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y+30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = 4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = -7.5

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6852

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-44.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalární součin OA .OB = 60
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad