Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=30


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -2t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 15

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.5709

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-2.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad