Směrnice a rovnice přímky 5x+8y=48


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.625x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+8y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.625

Směrový úhel přímky: φ = -32°19″ = -0.5586 rad

X-posunutí: x0 = 9.6

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.088

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; -5)

Normálový vektor: n = (5; 8)

střed úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-5y-14.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 82°52'30″ = 1.4464 rad