Směrnice a rovnice přímky 4x+9y=54


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4444x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+9y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -4t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4444

Směrový úhel přímky: φ = -23°57'45″ = -0.4182 rad

X-posunutí: x0 = 13.5

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.4829

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; -4)

Normálový vektor: n = (4; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x-4y-24.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 77°28'16″ = 1.3521 rad