Směrnice a rovnice přímky x+9y=54


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1111x+6

Normálový tvar rovnice přímky: x+9y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1111

Směrový úhel přímky: φ = -6°20'25″ = -0.1107 rad

X-posunutí: x0 = 54

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.9633

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; -1)

Normálový vektor: n = (1; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-y-35 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 60°56'43″ = 1.0637 rad