Směrnice a rovnice přímky 2x-y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[1; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 2t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2

Směrový úhel přímky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5777

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x+2y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (1; 10) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad