Směrnice a rovnice přímky 6x+y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[1; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -6t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 1.3333

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.3152

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+29.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (1; 2) ;   |OB| = 2.2361
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad