Směrnice a rovnice přímky 4x+y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -4x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -4t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -4

Směrový úhel přímky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9403

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-4y+23.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad