Směrnice a rovnice přímky 4x+9y=72


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 8] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4444x+8

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+9y-72 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -4t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4444

Směrový úhel přímky: φ = -23°57'45″ = -0.4182 rad

X-posunutí: x0 = 18

Y-posunutí: y0 = q = 8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.3105

Délka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; -4)

Normálový vektor: n = (4; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 9x-4y-16.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 66°2'15″ = 1.1526 rad