Směrnice a rovnice přímky 2x-y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[2; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2x-2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = 2t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2

Směrový úhel přímky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.8944

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

střed úsečky AB: M = [1.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x+2y-3.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 2) ;   |OB| = 2.8284
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad