Směrnice a rovnice přímky 6x-y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[2; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-6

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = 6t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9864

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-19.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 6) ;   |OB| = 6.3246
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad