Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x-1.25

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -1.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7809

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-24.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 5
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad