Směrnice a rovnice přímky 3x-5y=3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6x-0.6

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-5y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6

Směrový úhel přímky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -0.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5145

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-22 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad