Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x-0.8

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -0.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.6247

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-25.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad