Směrnice a rovnice přímky 2x-7y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2857x-0.2857

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-7y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = 2t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2857

Směrový úhel přímky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -0.2857

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.2747

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-33.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad