Směrnice a rovnice přímky x-5y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2x+0.8

Normálový tvar rovnice přímky: x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2

Směrový úhel přímky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 0.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7845

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-19 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad