Směrnice a rovnice přímky 5x-6y=-1


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8333x+0.1667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-6y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+1
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8333

Směrový úhel přímky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutí: x0 = -0.2

Y-posunutí: y0 = q = 0.1667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.128

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

střed úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 13
Úhel ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad