Směrnice a rovnice přímky 3x-8y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.375x+0.625

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-8y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+1
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.375

Směrový úhel přímky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutí: x0 = -1.6667

Y-posunutí: y0 = q = 0.625

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5852

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

střed úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 13
Úhel ∠ AOB = 21°2'15″ = 0.3672 rad