Směrnice a rovnice přímky 6x+y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[2; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+16

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 2.6667

Y-posunutí: y0 = q = 16

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6304

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [1.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x-6y+40.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 4) ;   |OB| = 4.4721
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 20°51'16″ = 0.364 rad