Směrnice a rovnice přímky 6x+5y=56


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.2x+11.2

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+5y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.2

Směrový úhel přímky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutí: x0 = 9.3333

Y-posunutí: y0 = q = 11.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.1701

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+24.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 50°35'58″ = 0.8831 rad