Směrnice a rovnice přímky 5x+6y=65


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8333x+10.8333

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+6y-65 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+1
y = -5t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8333

Směrový úhel přímky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutí: x0 = 13

Y-posunutí: y0 = q = 10.8333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.3224

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

střed úsečky AB: M = [4; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y+13.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 57
Úhel ∠ AOB = 48°45'6″ = 0.8509 rad