Směrnice a rovnice přímky 6x+8y=86


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+10.75

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+8y-86 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 14.3333

Y-posunutí: y0 = q = 10.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.6

Délka úsečky AB: |AB| = 10

Vektor: AB = (8; -6)

Normálový vektor: n = (6; 8)

střed úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-6y+2 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 49
Úhel ∠ AOB = 60°19'37″ = 1.0529 rad