Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+2.4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 2.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.2283

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad