Směrnice a rovnice přímky 6x-5y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.2x+0.8

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.2

Směrový úhel přímky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutí: x0 = -0.6667

Y-posunutí: y0 = q = 0.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5121

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 10°18'17″ = 0.1799 rad